Waarschuwing Warning: I am able to write to the configuration file: /home/fair21/public_html/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
 

  Fair 21 Logo  
   
 

KLEDING
 • assortiment
 • bedrukking
 • prijslijst

  STOFFEN TASSEN
 • assortiment
 • bedrukking
 • prijslijst

  BIODEGRADABLE TASJES
 • assortiment
 • bedrukking
 • prijslijst

 • Garantie & Algemene Voorwaarden
  Garantie
  FAIR21 biedt op alle artikelen de garantie dat het product in goede staat en onbeschadigd bij je wordt afgeleverd. Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn, neem dan zo spoedig mogelijk, doch binnen uiterlijk 5 dagen contact op met FAIR21.


  Algemene Voorwaarden

  Algemeen
  Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FAIR21 heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u FAIR21 hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door FAIR21 aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan FAIR21 worden gemeld.

  Aansprakelijkheid
  FAIR21 staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat FAIR21 in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

  Prijzen
  De prijzen van deze producten worden door FAIR21 altijd exclusief BTW en exclusief portokosten vermeld. De prijzen gelden zoals u ze in de schriftelijke offerte van FAIR21 heeft gekregen. De prijzen op de website zijn richtprijzen en kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door FAIR21.

  Bezorgkosten
  Voor het verzenden van uw bestelling betaalt u een bijdrage gerelateerd aan het gewicht, de omvang en de bestemming van bestelling. Het bedrag dat voor uw bestelling van toepassing is vindt u in de offerte.

  Betaling
  Betaling door dient vooraf geschieden, door middel van overmaking van het totaalbedrag op onze rekening. Voordat de betaling binnen is wordt er niet uitgeleverd.

  Aflevering & levertijd
  Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon dan wel door toezending van het product aan het door de klant opgegeven adres. Op moment van overhandiging van het pakket door de bezorgdienst op het opgegeven adres heeft FAIR21 aan haar leveringsverplichting voldaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend indien het pakket niet door de klant in persoon wordt aangenomen, maar door een andere persoon aanwezig op het opgegeven adres.
  Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

  Klachten
  Mocht het product niet beantwoorden aan de verwachtingen die de klant dan wel indien naar mening van de consument FAIR21 anderszins is tekort geschoten bij de totstandkoming, de uitvoering, de beŽindiging of de afwikkeling van een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, dan kan deze hierover binnen 1 maand schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij de directie van FAIR21. Na het ontvangen van de klacht stuurt FAIR21 daarvan een bevestiging aan de klant. FAIR21 verplicht zich binnen drie weken schriftelijk aan de klant mede te delen in hoeverre zijn klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan de bezwaren van de consument zal worden tegemoet gekomen.

  Privacy
  Uw bedrijfsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van FAIR21, zodat wij u kunnen contacteren. Ook kan FAIR21 u informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail of via ons telefoonnummer 088-4422110. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.

  Adreswijziging
  Klanten zijn verplicht FAIR21 van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang FAIR21 geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij FAIR21 bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u FAIR21 om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de Kamer van Koophandel of andere instanties.

  Wijzigingen
  FAIR21 heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen FAIR21 en de klant worden vastgelegd.

  Toepasselijk recht
  Alle overeenkomsten waarop deze Algemeen Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van FAIR21 gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

  FAIR21
  Kattenbosch 24
  5243 SE Rosmalen
  BTW: nl-103073291.01
  KvK-inschrijfnummer: 30170637