Waarschuwing Warning: I am able to write to the configuration file: /var/www/vhosts/fair21.com/httpdocs/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
 

  Fair 21 Logo  
   
 


voor haar
shirts korte mouw

shirts lange mouw

topjes

jas, vest & bloes

broeken & leggings

rokjes

jurkjes

sport & relax

lingerie & nacht

verzorging & intiem

schoenen & sokken

sieraden

OUTLET
voor hem
shirts korte mouw

shirts lange mouw

trui, vest & jas

overhemden

broeken

sport & relax

ondergoed & nacht

schoenen & sokken
voor beide
tassen

voor in huis

accessoires
Garantie
FAIR21 biedt op alle artikelen de garantie dat het product in goede staat en onbeschadigd bij je wordt afgeleverd. Mocht er onverhoopt toch iets met het product mis zijn, neem dan binnen 10 dagen contact op met FAIR21.


Algemene Voorwaarden

Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FAIR21 heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u FAIR21 hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door FAIR21 aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan FAIR21 worden gemeld.

Aansprakelijkheid
FAIR21 staat niet in voor gebreken die na de aflevering van het product zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat FAIR21 in voor eventuele ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Prijzen
De prijzen van deze producten worden door FAIR21 altijd inclusief BTW en exclusief porto- en administratiekosten vermeld. De prijzen gelden zoals ze op de www.fair21.com worden vermeld, of zoals bevestigd in uw bestelling. FAIR21 kan de prijzen op de website ten alle tijden wijzigen.

Bijdrage bezorgkosten
Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een vaste bijdrage, welke is te vinden onder de knop 'verzending'.

Betaling
Betaling door de consument dient vooraf geschieden, door middel van overmaking van het totaalbedrag op onze rekening. Dit kan door het bedrag zelf over te schrijven naar rekening van FAIR21.
In de bevestiging van de bestelling staat een datum waarvoor de klant betaald moet hebben. Indien deze termijn verstreken is wordt de bestelling als ongeldig beschouwd en zal FAIR21 de klant hiervan op de hoogte stellen. Indien de klant FAIR21 niet voor het verstrijken van de termijn heeft bericht over het uitblijven van de betaling behoudt FAIR21 zich het recht voor nieuwe bestellingen van deze klant te weigeren.

Aanbiedingen en actieperiodes
Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de consument niet meer gebruik maken van desbetreffende actie dan wel aanbieding. FAIR21 kan bepalen dat acties of aanbiedingen uitsluitend toegankelijk zijn voor vaste klanten of leden van de nieuwbrief.

Aflevering & levertijd
Aflevering vindt plaats door overhandiging in persoon dan wel door toezending van het product aan het door de consument opgegeven adres. Op moment van overhandiging van het pakket door de bezorgdienst op het opgegeven adres heeft FAIR21 aan haar leveringsverplichting voldaan. Er kunnen geen rechten worden ontleend indien het pakket niet door de klant in persoon wordt aangenomen, maar door een andere persoon aanwezig op het opgegeven adres.
Bij toezending geldt een maximale levertijd van drie weken. Bij overschrijding van deze levertijd heeft de consument, met behoud van diens recht op nakoming, het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Indien een besteld product tijdelijk is uitverkocht wordt de klant hiervan binnen drie weken schriftelijk op de hoogte gesteld door FAIR21, vergezeld van een indicatie van de nieuwe levertijd. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Reeds gedane betalingen worden zo snel mogelijk teruggestort. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

Retourneren van artikelen
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van tien dagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking terugsturen (inclusief kledinglabel van FAIR21). Nederlandse klanten kunnen de zending gratis terugsturen via een DHL for You servicepunt. Lees hier meer over de procedure. Belgische klanten en klanten uit andere landen moeten de zending zelf frankeren en opsturen naar Schriekse Heihoek 307, 5351 SH Berghem. Wanneer u een artikel of artikelen terugstuurt naar FAIR21 omdat u van de koop afziet, en deze zijn in goede orde ontvangen, dan zal FAIR21 de koopsom aan de klant restitueren. Aanbiedingsartikelen worden niet tegen geld geruild, slechts ruiling voor een andere maat of andere artikelen is mogelijk. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Bij vermissing van retourgestuurde aankopen moet de klant een afgiftebewijsje overleggen van DHL for You, het postkantoor of de vervoersdienst waaraan het pakket is afgegeven. Wanneer de klant niet in staat is een afgiftebewijs te overleggen is FAIR21 niet verplicht de aankoopkosten te restitueren of te voorzien in vervangende artikelen.

Klachten
Mocht het product niet beantwoorden aan de verwachtingen die de klant dan wel indien naar mening van de consument FAIR21 anderszins is tekort geschoten bij de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging of de afwikkeling van een overeenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, dan kan deze hierover binnen 3 maanden schriftelijk en gemotiveerd een klacht indienen bij de directie van FAIR21. Na het ontvangen van de klacht stuurt FAIR21 daarvan een bevestiging aan de consument. FAIR21 verplicht zich binnen drie weken schriftelijk aan de consument mede te delen in hoeverre zijn klacht gegrond is bevonden en op welke wijze aan de bezwaren van de consument zal worden tegemoet gekomen.

Privacy
Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van FAIR21, zodat wij u kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail of via ons telefoonnummer 06-26077661. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht FAIR21 van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang FAIR21 geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij FAIR21 bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u FAIR21 om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

Wijzigingen
FAIR21 heeft het recht wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen FAIR21 en de klant worden vastgelegd.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze Algemeen Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van FAIR21 gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden aan:

FAIR21
Schriekse Heihoek 307
5351 SH Berghem
KvK-inschrijfnummer: 30170637